Our Company

EKO-TECH Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Fabryczna 1B
42-660 Kalety, Poland

Where We are? Click here for more

Contact

tel: 34 3578 624
fax: 34 3527 595
mail: info@eko-tech.biz
www.eko-tech.biz

Technical sales advisor:

Western Poland

Dominik Nędza
tel.: +48 607 856 595
dominik.nedza@eko-tech.biz

Marcin Popa
tel.: +48 603 088 332
marcin.popa@eko-tech.biz

Eastern Poland

Adrian Krzemień
tel.: +48 605 500 107
adrian.krzemien@eko-tech.biz

Dariusz Chełmecki
+48 607 205 930
dariusz.chelmecki@eko-tech.biz

Poland

Wojciech Zając
+48 721 847 080
wojciech.zajac@eko-tech.biz

Germany, Austria, Switzerland

Łukasz Jelonek
tel.: +48 603 030 332
lukas.jelonek@eko-tech.biz

France, Belgium, Switzerland

Monika Koźlik
tel.: +48 734 198 008
monika@eko-tech.biz

Europe

Marcin Polk
+48 725 340 305
marcin.polk@eko-tech.biz

Write message